เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
24 ชั่วโมง
ไม่มีวันหยุด
Aqua เครื่องซัก+อบผ้า
ขนาด S (17KG)
x2 เครื่อง
Aqua ครื่องซัก+อบผ้า
ขนาด M (27KG)
x2 เครื่อง
Aqua เครื่องอบผ้า
ขนาด 14KG x2
x1 เครื่อง