332 หมุ่ที่ 2 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพรชบูรณ์
24 ชั่วโมง
ไม่มีวันหยุด
Aqua เครื่องซัก+อบผ้า
ขนาด S (17KG)
x3 เครื่อง
Aqua ครื่องซัก+อบผ้า
ขนาด M (27KG)
x1 เครื่อง