165/7 ถ.เพรชเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
24 ชั่วโมง
ไม่มีวันหยุด
Aqua เครื่องซัก+อบผ้า
ขนาด S (17KG)
x3 เครื่อง
Aqua ครื่องซัก+อบผ้า
ขนาด M (27KG)
x1 เครื่อง