999/35 ถ.เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ต.หาดแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
24 ชั่วโมง
ไม่มีวันหยุด
Aqua เครื่องซัก+อบผ้า
ขนาด S (17KG)
x2 เครื่อง
Aqua ครื่องซัก+อบผ้า
ขนาด M (27KG)
x3 เครื่อง