63/16 หมู่ 8 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
24 ชั่วโมง
ไม่มีวันหยุด
Aqua เครื่องซัก+อบผ้า
ขนาด S (17KG)
x4 เครื่อง
Aqua ครื่องซัก+อบผ้า
ขนาด M (27KG)
x1 เครื่อง