สาขามารุ สะดวกซัก โดยภูเก็ต ลอนดรี้ เซอร์วิส

118 ถ.บ้านดอน - เชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
Aqua เครื่องซัก+อบผ้า
ขนาด S (17KG)
x3 เครื่อง
Aqua ครื่องซัก+อบผ้า
ขนาด M (27KG)
x1 เครื่อง