สาขา ถนนเทพกุญชร 2 คลองหนึ่ง

8 44 เทพกุญชร 2 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
TOSEI เครื่องซัก+อบผ้า
ขนาด S (15KG)
x4 เครื่อง
TOSEI เครื่องซัก+อบผ้า
ขนาด M (27KG)
x1 เครื่อง