สาขา ท่าวาสุกรี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

34/17 หมู่ที่ 3 ต.ท่าสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
TOSEI เครื่องซัก+อบผ้า
ขนาด S (15KG)
x3 เครื่อง
TOSEI เครื่องซัก+อบผ้า
ขนาด M (27KG)
x1 เครื่อง

สาขา บ้านกรด อยุธยา

111/21 หมู่ที่ 3 ต.บ้านกรด อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
TOSEI เครื่องซัก+อบผ้า
ขนาด S (15KG)
x3 เครื่อง
TOSEI เครื่องซัก+อบผ้า
ขนาด M (27KG)
x2 เครื่อง

สาขา ซอยวัดสะแก อยุธยา

7/2 หมู่ที่ 3 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
TOSEI เครื่องซัก+อบผ้า
ขนาด S (15KG)
x3 เครื่อง
TOSEI เครื่องซัก+อบผ้า
ขนาด M (27KG)
x1 เครื่อง
TOSEI เครื่องซัก+อบผ้า
ขนาด L (35KG)
x1 เครื่อง