สาขา ถนนศรีมารัตน์ ขอนแก่น 2

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
TOSEI เครื่องซัก+อบผ้า
ขนาด S (15KG)
x9 เครื่อง
TOSEI เครื่องซัก+อบผ้า
ขนาด M (27KG)
x6 เครื่อง
TOSEI เครื่องซัก+อบผ้า
ขนาด L (35KG)
x2 เครื่อง