685/5 ซ.วัดปฐมบุตร ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
24 ชั่วโมง
ไม่มีวันหยุด
Aqua เครื่องซัก+อบผ้า
ขนาด S (17KG)
x2 เครื่อง
Aqua ครื่องซัก+อบผ้า
ขนาด M (27KG)
x2 เครื่อง